QUẠT CÔNG NGHIỆP CHO NHÀ CAO TẦNG

Băng tải - Xích tải

Xích tải

Tủ điều khiển

Tủ điều khiển lò sấy

Băng tải - Xích tải

Tăng đơ xích

Súng phun sơn

Robot wagner

QUẠT DÀNH CHO KHU CÔNG NGHIỆP

Băng tải - Xích tải

Móc đĩa

Quạt hút

Quạt hút

Súng phun sơn

Robot wagner

Lò sấy

Lò sấy nhôm

Băng tải - Xích tải

Tăng đơ xích

Tủ điều khiển

Tủ điều khiển lò sấy